وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:32 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:59 ق-ظ
اذان ظهر 12:25 ب-ظ
اذان عصر 3:27 ب-ظ
اذان مغرب 5:09 ب-ظ
اذان خفتن 6:37 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 69.5828 افغانی
1 یورو 82.4500 افغانی
1 درهم 18.8686 افغانی
1 تومان 0.0169 افغانی
1 کلدار 0.6361 افغانی
1 هندی 1.0650 افغانی

روزنامه های کابل

تفاهمنامه ها

شاروالی کابل به منظور جلب همکاری های بیشتر تخنیکی، اخیرا تفاهمنامه های همکاری مختلف را با نهادهای بزرگ ملی و بین المللی به امضا رسانیده است.
این تفاهمنامه ها، زمینه همکاری های بزرگی را فراهم ساخته است که بر مبنای آن، نهادهای امضا کننده، کار در عرصه های مربوطه را با این اداره رویدست گرفته و عده ای از آنها به پایه اکمال رسیده است.


جدول ذیل، لست تفاهمنامه های امضا شده با نهادهای مختلف را ارایه میدهد:

شماره

ادارات امضاء کننده

موضوع تفاهمنامه

تاریخ امضاء

ضمیمه

1

شاروالی کابل و جایکای جاپان

ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش حفظ و مراقبت سرکها

1395/4/28

اسناد ضمیه

2

شاروالی کابل و جایکای جاپان

انکشاف خدمات برای تنظیم مجدد زمین و انکشاف شهری

1395/4/28

اسناد ضمیه

3

شاروالی کابل و جرس فرانسوی

انکشاف خانه های موثر برای مصرف پایدار انرژی

1395/8/19

اسناد ضمیه

4

شاروالی کابل و مهیو انیمل هوم انگلیسی

جلوگیری از تکثر سگ های ولگرد در شهر کابل

1395/11/18

اسناد ضمیه

5

شاروالی کابل و هبیتات ملل متحد

تطبیق پروگرام شهر پاک و سبز

1395/8/19

اسناد ضمیه

6

شاروالی کابل و پوهنتون پولیتخنیک

بهره گیری از تجارب استاتید و ظرفیت های اکادمیک

1395/1/4

اسناد ضمیهشماره